Khi vấn đề là về tiền bạc, tất cả đều có chung một tôn giáo như nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.