Đừng bao giờ tranh cãi ở bàn ăn, bởi người không đói luôn thắng thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.