Địa ngục thông minh còn hơn thiên đường ngu dốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.