Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.