Đức hạnh khoác mành che mặt, sự xấu xa khoác mặt nạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.