Những người đang sống là những người chiến đấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.