Con người làm nên số phận! Chứ không phải số phận làm nên con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.