Ký ức không thể thay thế, con người cũng không thể thay thế. Tuy nhiên, những kỷ niệm cũ sẽ bị thay thế mãi mãi bởi tình yêu mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.