Hãy đòi hỏi ở mình nhiều hơn bất cứ ai khác có thể kỳ vọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.