Và tuyết đến sau ngọn lửa, và ngay cả loài rồng cũng phải gặp kết thúc của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.