Sự thật chắc chắn là một nhánh của đạo đức, và là một nhánh rất quan trọng đối với xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.