Không có ý tưởng nào vẫn tốt hơn là có ý tưởng sai; không tin gì vẫn tốt hơn là tin vào điều sai trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.