Chúng ta thường quên nhiều hơn nhớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.