Có tầm nhìn về điều mình muốn là chưa đủ… Tầm nhìn mà không có thực thi chỉ là ảo ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.