Sự khác biệt giữa Socrates và Giê-xu? Ý thức vĩ đại và vô thức vĩ đại vô cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.