Từ bỏ làm điều ác quan trọng hơn là làm điều tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.