Luôn dễ báo thù hơn là báo ân: ơn huệ là gánh nặng, nhưng oán thù chắc chắn sẽ phải trả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.