Mục đích của văn học là biến máu thành mực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.