Không có sự không hoàn hảo, bạn và tôi sẽ không tồn tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.