Nếu cuộc đời không khôi hài thì nó đã là bi kịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.