Trong tất cả chúng ta, thậm chí trong người tốt đẹp nhất, đều có bản tính của con dã thú hoang dại vẫn ngó ra nhìn khi ta ngủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.