Trong mỗi con người đều có mặt trời. Hãy để mặt trời tỏa sáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.