Chỉ con người sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và và chết trong thất vọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.