Nghệ thuật ghi nhớ thực sự là nghệ thuật của sự chú tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.