Mỗi ngôn từ đều giống như vết ố không cần thiết lên sự im lặng và hư vô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.