Kết thúc là khởi đầu, và bạn vẫn tiếp tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.