Con người chỉ thấy những thứ mà họ đã chuẩn bị tinh thần để thấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.