Người mắc nợ chẳng khác nào nô lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.