Sự ngu dốt, đó là gốc và thân của mọi cái ác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.