Ngôn từ lừa lọc không chỉ chính chúng hiểm độc, mà chúng tiêm nhiễm vào tâm hồn cái ác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.