Thật vớ vẩn khi chia người đời ra làm người tốt và người xấu. Người đời hoặc lôi cuốn, hoặc chán ngắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.