Tôi nghĩ khi tạo ra con người, Chúa đã đánh giá hơi quá cao khả năng của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.