Mỗi chúng ta đều là ác quỷ của chình mình, và chúng ta biến thế gian này thành địa ngục của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.