Kẻ bi quan: Người khi phải lựa chọn giữa hai cái ác, sẽ chọn cả hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.