Người lạc quan thấy cái bánh tròn, kẻ bi quan thấy cái lỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.