Nếu bạn không thể tìm niềm vui trong việc đọc đi đọc lại một cuốn sách, đọc nó hoàn toàn chẳng có ích gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.