Hãy luôn mượn tiền từ kẻ bi quan. Anh ta sẽ không hy vọng được trả lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.