Ý nghĩa của sự sống là để tiến hóa thành con người trọn vẹn mà bạn có sứ mệnh trở thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.