Nếu bạn đối xử với một chó như một con người, nó sẽ đối xử với bạn như một con chó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.