Khi bạn không làm được điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.