Sự tốt đẹp của con người là ngọn lửa có thể bị ẩn giấu nhưng không bao giờ bị dập tắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.