Sự bắt đầu cơ bản của cái ác là lòng tốt quá thừa thãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.