Chúng ta phải nhận ra rằng điểm cuối mà ta tìm kiếm là một xã hội yên bình với chính nó, một xã hội có thể sống với lương tâm của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.