Đến cuối cùng, điều ta sẽ nhớ không phải là lời của kẻ thù mà là sự im lặng của bạn bè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.