Chẳng có cảnh nào đáng buồn hơn là thấy một người bi quan trẻ tuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.