Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.