‘Kinh điển.’ Cuốn sách mà người ta ca ngợi và không đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.