Ta đã thấy tất cả, ta đã nghe tất cả, ta đã quên tất cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.