Sự phát triển đến từ hoạt động, không phải từ thấu hiểu trí tuệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.