Tôi đi vào chính trị bởi sự xung đột giữa thiện và ác, và tôi tin rằng cuối cùng cái thiện sẽ chiến thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.